به سایت بی هاوتا انتقال داده شد . به این سایت سر بزنید .http://behavta.com/ http://bsavana.mihanblog.com 2017-09-20T01:52:51+01:00 text/html 2017-08-23T05:46:02+01:00 bsavana.mihanblog.com سایت بی هاوتا شماره اول هفته نامه ساوانا http://bsavana.mihanblog.com/post/483 <p style="text-align: center;">سلام دوستان شماره اول هفته نامه ساوانا را هم اکنون می توانید اینجا دانلود بفرمائید .</p><p style="text-align: center;">امیدوارم خوشتان بیاد در هفته های آینده پربار تر به خدمت خواهیم رسید .</p><p style="text-align: center;"><img src="http://behavta.com/wp-content/uploads/2017/08/1.jpg"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div style="text-align: center;"><a target="_blank" title="پرداخت آنلاین" href="https://zarinp.al/133955"><a target="_blank" title="پرداخت آنلاین" href="https://zarinp.al/133955"><img src="https://cdn.zarinpal.com/badges/easypay/logo1.png"></a></a></div>